Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hrobice
Hrobice na Moravě

Myslivci

Vznik a činnost Mysliveckého sdružení Březina

vystavaMyslivecké sdružení Březina bylo založeno v 60-tých letech minulého století a po změnách honitby v r. 1978 a 1993  myslivecky hospodaří v honitbě o výměře 1.405 ha na území katastrů Hrobice, Březová, Slušovice a částečně Trnava a Kašava. Jedná se o společenstevní honitbu, jejímž majitelem je Honební společenstvo Nové Dvory. V honitbě hospodaříme se zvěří spárkatou (srnčí, dančí a černá), zvěří drobnou (zajíc, bažant a koroptev). V honitbě se samozřejmě vyskytuje také zvěř škodná. Zvěř drobná se vyskytuje v minimálních stavech a proto ji v posledních 12 letech prakticky nelovíme a snažíme se naopak její stavy zvýšit, což je dlouhodobá záležitost, pokud se to vůbec podaří. Lov zvěře podléhá mysliveckému plánování dle zákona o myslivosti č.449/2001 Sb. Plán lovu každoročně odsouhlasuje vlastník honitby a předkládá se orgánu statní správy. Myslivecké sdružení zemědělsky obhospodařuje cca 3 ha mysliveckých políček za účelem zlepšení úživnosti honitby. Oplocené pastevní areály totiž úživnost honitby podstatně snížily a zvěř vytlačily. Povinností členů mysliveckého sdružení je zajistit ochranu zvěře, její přikrmování a monitorování zdravotního stavu ve spolupráci s veterinární správou. Dále je povinností členů MS zajistit úklid a sanaci uhynulé zvěře a zvěře sražené motorovými vozidly (za posledních 5 let je průměrně ročně sraženo 19 ks hlavně srnčí zvěře). Povinností uživatele honitby je zajistit držení potřebného počtu lovecky upotřebitelných psů stanoveného zákonem. Členové musí také zajistit výstavbu a údržbu krmných a pozorovacích zařízení a dále dostatečné množství krmiva (objemového jadrného, dužnatého a soli). V současnosti je problém sehnat jakékoliv odpadové jadrné krmivo a musíme proto nakupovat přečištěné obiloviny za poměrně vysoké ceny. Vysoké ceny krmiv, pohonných hmot a energií způsobily, že již delší dobu musí i myslivci pro svého koníčka, myslivost, sáhnout hlouběji do kapsy. Jsme proto vděčni za jakoukoliv finanční pomoc ze strany obecních úřadů.

Členství v našem MS také předpokládá povinnost pro každého člena odpracovat každoročně 40 až 80 brigádnických hodin dle délky členství (za MS bylo v r.2013 odpracováno 1550 hod.) a to v tom nejsou započteny hodiny zimního přikrmování zvěře.

 Myslivecké sdružení se snaží taktéž zajišťovat kulturní, společenskou a vzdělávací činnost. Již tradičními se stala tzv. „Přátelská posezení“ pořádána v mysliveckém areálu v Nových Dvorech pro občany, kde je možné ochutnat zvěřinové speciality a pobavit se při hudbě. Při této příležitosti byla v r. 2013 na klubovně MS uspořádána výstava trofejí ulovené zvěře, což bylo  veřejností velmi dobře hodnoceno. V r. 2009 jsme  zorganizovali posezení s pohoštěním a koštem slivovice pro zasloužilé členy Českomoravské myslivecké jednoty z okresu Zlín. V  roce 2011 byla uspořádána v areálu na Březové celorepubliková klubová výstava jezevčíků. Naši členové také vedou a organizují kroužek dětí, které mají zájem o myslivost a připravují je na okresní kolo tzv. “Zlaté srnčí trofeje“, která každoročně proběhne v areálu střelnice Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně.

Tímto článkem chci jenom velmi stručně přiblížit občanům činnost členů našeho MS.

Milan Holík -  myslivecký hospodář

vystava vystava

 

Volný čas

Správce webu

V případě jakýchkoli připomínek, nalezených chyb či nápadů, piště prosím správci webu.
Děkujeme :)

Odkazy ...

Farnost Slušovice

 

 

Mikroregion

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Obec Hrobice