Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hrobice
Hrobice na Moravě

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

1. Název
Mateřská škola Hrobice, okres Zlín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání dětí
Hlavní činnost 
- Předškolní vzdělávání dětí
- Zajištění školního stravování

Zřizovací listina
Zřizovatel - Obec Hrobice, se sídlem Hrobice 92, 763 15 Slušovice
Zařazena do sítě školských zařízení 1.1.2003
Ředitelka: Mgr. Lenka Kaulincová      

3. Organizační struktura
Samostatná mateřská škola – právní subjekt

4. Kontaktní spojení
                  Kontaktní poštovní adresa
                  Mateřská škola Hrobice, okr. Zlín, příspěvková organizace
                  Hrobice 76, 763 15 Slušovice

                  Úřední hodiny - dle dohody s ředitelkou školy

                  Telefonní čísla:
                   kancelář školy (ředitelna) : 577 983 306
                   Adresa internetové stránky:materska-skola/
                   Datová schránka:jyhkrvy

5. Bankovní spojení - Česká spořitelna
Číslo účtu pro platbu školného a stravného: 1410620389/0800

6. IČ, IZO
IČ: 75021561
IZO: 600115203

7. DIČ
Mateřská škola Hrobice, okres Zlín, příspěvková organizace není plátce DPH

8. Dokumenty k nahlédnutí u ředitelky - bude vloženo na web jako jednotlivé odkazy

Dokumenty školy (výběr)

 1. Školní vzdělávací program
 2. Rozpočet za uplynulé období - údaje o schváleném rozpočtu
 3. Plán práce
 4. Seznam inspekčních zpráv MŠ  https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=12334
 5. Řídící směrnice školy
 6. Základní dokumentace školy k nahlédnutí u ředitelky školy

9. Žádosti o informace

 • Podání elektronicky
 • Prostřednictvím elektronické pošty: mshrobice@volny.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS) jyhkrvy
 • Podání písemně na adresu sídla organizace                      
 • Poštou: Mateřská škola Hrobice, okres Zlín , příspěvková organizace, Hrobice 76, 763 15 Slušovice
 • Osobně – v sídle organizace  
 • Mateřská škola Hrobice, okres Zlín , příspěvková organizace, Hrobice 76, 763 15 Slušovice
 • uřední hodiny: dle telefonické domluvy    

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy
– dle předchozí  telefonické domluvy

11. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nebyl stanoven

12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Nebylo stanoveno

13. Licenční smlouvy
Nejsou uzavřeny

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Viz dokumenty 


Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Stránky Ministerstva školství: http://www.msmt.cz/rodic
Stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
Portál veřejné správy ČR
 + http://portal.gov.cz - sekce ŽIVOTNÍ SITUACE
www.otevrete.cz

Formuláře
Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

Formuláře k vyzvednutí:
   - Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
   - další formuláře lze získat v provozní době v kanceláři ředitelky školy.

Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou
správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením
§ 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

Mateřská škola

Správce webu

V případě jakýchkoli připomínek, nalezených chyb či nápadů, piště prosím správci webu.
Děkujeme :)

Odkazy ...

Farnost Slušovice

 

 

Mikroregion

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Obec Hrobice