Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hrobice
Hrobice na Moravě

Zásahová jednotka SDH Hrobice

Jaký je rozdíl mezi SDH a JSDH?

Sbor dobrovolných hasičů je spolek pracující na úseku požární ochrany. Řídí se zákonem č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O sdružování občanů“. Jde tedy o občanské sdružení zapsané jako spolek a je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. SDH jako takové se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.

K mimořádným událostem vyjíždí jednotka sborů dobrovolných hasičů - JSDH, kterou zřizuje obec  jako svou organizační složku. Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/85 Sb, ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

  • a) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí v součinosti s HZS likvidaci požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu.
  • b) Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
  • c) Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
  • d) Zabezpečuje materiální potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.
  • e) Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle §18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce.

Spolky, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

  • a) Pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.
  • b) Podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
  • c) Podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů.
  • d) Podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného. Mohou však spolupracovat, jak na to pamatuje zákon 133/85 Sb,. ve své páté části a to v §75. Člen JSDH nemusí být členem SDH. V obci Hrobice  je však pravidlem, že člen JSDH je i členem SDH.

JSDH Hrobice má 10 členů jejím velitelem je Pavel Červenka.

SDH Hrobice

Správce webu

V případě jakýchkoli připomínek, nalezených chyb či nápadů, piště prosím správci webu.
Děkujeme :)

Odkazy ...

Farnost Slušovice

 

 

Mikroregion

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Obec Hrobice