Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Webmaster...

V případě jakýchkoli připomínek, nalezených chyb či námětů a nápadů, piště prosím webmastrovi

Děkujeme

Počasí...

Počasí dnes:

26. 3. 2023

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 9 až 13°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Navigace

Obsah

Zásahová jednotka JSDH

Jaký je rozdíl mezi SDH a JSDH?

Sbor dobrovolných hasičů je spolek pracující na úseku požární ochrany. Řídí se zákonem č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O sdružování občanů“. Jde tedy o občanské sdružení zapsané jako spolek a je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. SDH jako takové se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.

K mimořádným událostem vyjíždí jednotka sborů dobrovolných hasičů - JSDH, kterou zřizuje obec  jako svou organizační složku. Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/85 Sb, ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem „O požární ochraně“.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

a) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí v součinosti s HZS likvidaci požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu.

b) Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

c) Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

d) Zabezpečuje materiální potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.

e) Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle §18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce.

Spolky, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

a) Pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

b) Podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

c) Podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů.

d) Podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného. Mohou však spolupracovat, jak na to pamatuje zákon 133/85 Sb,. ve své páté části a to v §75. Člen JSDH nemusí být členem SDH. V obci Hrobice  je však pravidlem, že člen JSDH je i členem SDH.

JSDH Hrobice má 10 členů jejím velitelem je Pavel Červenka.