Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Webmaster...

V případě jakýchkoli připomínek, nalezených chyb či námětů a nápadů, piště prosím webmastrovi

Děkujeme

Počasí...

Počasí dnes:

26. 11. 2020

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Navigace

Obsah

Stránka

ŘEŠENÍ PŘECHÁZENÍ CHODCŮ VE STŘEDU OBCE

ŘEŠENÍ PŘECHÁZENÍ CHODCŮ VE STŘEDU OBCE

22. 6. 2013 Zobrazit více

KAŽDÝ ZNÁ SVÉHO POLICISTU

KAŽDÝ ZNÁ SVÉHO POLICISTU

19. 6. 2013 Zobrazit více

ZIMNÍ UDRŽBA

ZIMNÍ UDRŽBA

17. 6. 2013 Zobrazit více

OPRAVA PÍSKOVCOVÉHO KŘÍŽE V OBCI HROBICE

OPRAVA PÍSKOVCOVÉHO KŘÍŽE V OBCI HROBICEOPRAVA PÍSKOVCOVÉHO KŘÍŽE V OBCI HROBICE

16. 6. 2013 Zobrazit více

Nová okna v budově obecního úřadu

Nová okna v budově obecního úřadu

15. 6. 2013 Zobrazit více

Knihovna v novém hávu

Knihovna v novém hávu

13. 6. 2013 Zobrazit více

Projekt parkoviště

Projekt parkoviště

12. 6. 2013 Zobrazit více

Dotace pro knihovnu

Dotace pro knihovnu

11. 6. 2013 Zobrazit více

Pokyny Obecního úřadu o svobodném přístupu k informacím

Pokyny Obecního úřadu o svobodném přístupu k informacím
Pokyny Obecního úřadu Hrobice pro uplatnění zákona číslo 106/1999 Sb
o svobodném přístupu k informacím

(ve znění zákona č. 101/2000 Sb.,č.159/2000 Sb.,a č.39/2001)

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Pravidla poskytování informací:

        Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
Není-li žadateli na ústně či telefonicky podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Žádost je podána dnem kdy byla doručena Obecnímu úřadu Hrobice.

Z podání musí být zřejmé :
a) kdo dotaz činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li žádáno jejím jménem), podpis žadatele. U žádostí podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení, musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele,(např.:elektronická adresa).
b) jaká informace je požadována
c) že je určena Obecnímu úřadu Hrobice

        Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona 106/1999 Sb. obecní úřad žádost odloží.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
        V případě , že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
        Lhůta pro sdělení požadované informace je 15 dnů od přijetí podaní nebo od upřesnění žádosti.
Informace je poskytnuta písemně, nahlédnutím do spisu , včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích.
Lhůtu je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní . Závažnými důvody jsou :
a) vyhledání a sběr požadovaných v jiných úřadovnách , které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost.
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti.
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu , které mají závažný zájem na předmětu žádosti
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
        Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí.
Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
Proti rozhodnutí o odmítnutí informace či obsahu rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení  rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
        V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě utajovaných skutečností (§7) a dále dle §9, §10, §11.
Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obecní úřad sdělit žadateli způsob získání zveřejněné informace.Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace , obecní úřad mu ji poskytne.
 
 

Způsob a místo získávání informací :

Obecní úřad Hrobice
Hrobice na Moravě
763 15 Slušovice

tel/fax     57 798 3306         WWW.   www.hrobice.cz             E-mail:  hrobice@avonet.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Úřední hodiny :  pondělí a středa 8.00 – 12.00     13.00 – 17.00
 
 

Obecní úřad  zveřejňuje informace zejména následujícími způsoby :

            - na úřední desce u prodejny potravin
            - na nástěnce na chodbě obecního úřadu
            - hlášením obecního rozhlasu
            - na stránkách internetu www.hrobice.cz
            - v obecním zpravodaji

Odpověď na ústní nebo písemnou žádost o informaci poskytují zaměstnanci obecního úřadu a volení zástupci.

_______________________________________________

Sazebník zpoplatnění podaných informací.:

za písemné vyhotovení informace - paušální poplatek 100 Kč
časový poplatek za vyhotovení i za každou započatou čtvrthodinu - 25 Kč
1 stránka kopírování jednostranná kopie - 2 Kč, oboustranná kopie - 3 Kč
spotřební materiál a poplatky (telefonní, poštovní, atd.)
cestovní náklady - sazby dle zákona


10. 6. 2013 Zobrazit méně

Stránka